NIP Award

Winnaar ’21-’22: Sylvana Simons van Bij1

Na een zinderende wedstrijd tussen 5 genomineerden, heeft de ND Jury gekozen voor een duidelijke winnaar: Sylvana Simons van Bij1 is terecht benoemd als de Neuro Inclusieve Politicus van 2021-2022. De ND Jury erkende, onder andere, haar inzet voor (neuro)diversiteit als politicus en als partijleider, haar stellingname tegen schadelijke therapien als ABA, inclusieve partij ideologie, en haar proactieve omarming van ND kandidaten op de kieslijst van de politieke partij die ze oprichtte. Tijdens haar “NIP” heeft ze de eerste ND vriendelijke motie ingebracht, die alle politieke partijen in de Tweede Kamer unaniem onderschreven.

Andere genomineerden waren: Peter Kwint (SP), Sylvana Simons (Bij1), Lilianne Ploumen (PvdA), Rugter Schonis (D66) en Rudmer Heerema (VVD). Interviews met kandidaten staan op deze pagina.

Winnaar ’19-’20: Lisa Westerveld van GroenLinks

De winnaar van de Neuro Inclusieve Politicus Award (de “NIP” is Lisa Westerveld van Groenlinks. De ND Jury erkende dat deze politicus, keer op keer, op een moedige en inspirerende wijze, op de bres en barricades springt voor ongehoorde jongeren, waaronder ook neurodivergenten. 

Lisa heeft tijdens haar NIP geschiedenis geschreven door de eerste Tweede Kamer motie in te brengen waarin neurodivergenten, op een neutrale manier, als groep ter sprake bracht in de politiek: We zijn als groep niet meer onzichtbaar. Zij is een politicus die ons hoop geeft. 

Neuroinclusieve Politicus Award van 2023-2024

Wie zijn de politici die opkomen voor neurodivergente Nederlanders?

Welke politicus geeft Neurodivergenten hoop?

  • Winnaar NIP AWARD 2019-2021: Lisa Westerveld van Groenlinks
  • Winnaar NIP AWARD 2021-2022: Sylvana Simons van Bij1
  • Winnaar NIP AWARD 2023-2024: Bekendmaking op 16 Juni 2023

Sommige politici geven ons hoop, voor een toekomst waarin ruimte is voor iedereen. Deze politieke strijders verdienen daarvoor erkenning van de ruim 1 miljoen Nederlandse Neurodivergente stemmers: Elke 2 jaar, wordt een held gekozen, die zich dermate heeft ingezet voor neurodivergente nederlanders in de politiek, dat deze persoon volgens een neurodivergente jury, de award verdiend van Neuroinclusieve Politicus van Nederland, in de volksmond ook wel “de NIP” genoemd. 

Op Valentijnsdag wordt bekend gemaakt welke politici genomineerd zijn voor hun positieve bijdrage. Voor de 2022-2023 Editie is een ND Jury gevormd, en is er een onderzoeksgroep aangesteld die alle politieke partijen onder de loup nemen. Op 16 Juni 2023, op Neurodiversity Pride Day, wordt bekend gemaakt welke politicus de award gewonnen heeft.

Over de Award:

De award word georganiseerd omdat er politici zijn waarvoor we extra dankbaar mogen zijn, omdat zij zich aantoonbaar inzetten voor een neurodiversvriendelijke maatschappij waarin er ruimte is voor iedereen, ongeacht met welk breintype je geboren bent. Zij geven ons een perspectief op een inclusieve maatschappij. Dat staat ook los van welke kleur of ideologie een politiek partij heeft; in bijna elke onderzochte politieke partij lopen er mensen rond die zich op hun eigen manier inzetten voor neurodivergente Nederland in de politiek.

Neurodivergent Stemadvies 2023

Op 14 Februari 2023 komt de lijst met genomineerde politici online op deze pagina. Na 14 Februari blijft de ND Jury de kandidaten volgen en hun meerwaarde, inzet en actie voor een neuro inclusieve maatschappij evalueren. Partijen die buitengesloten zijn van deelname aan de volgende NIP AWARD, zijn Bij1 (wegens leveren vorige winnaar), en PvDD (wegens ongecorrigeerde schandalen). De NIP zal rond Februari met een ND Politieke Scorekaart komen, waarin de resultaten voor het voorlopige onderzoek staan. 

Aangaande de 2021-2022 editie 

De genomineerde kandidaten uit de 2021-202 NIP hebben zichzelf getoond als neurodivers-vriendelijk (en ons stemadvies is daarom: deze 6 politici mogen serieus overwogen worden als optie voor je volgende Tweede Kamer stem!). Partijen die in het onderzoek zijn genomen: alle zittende Tweede Kamer partijen, aangevuld met Codeoranje en Bij1. We hebben in de aanloop van de Tweede Kamer verkiezingen ons stemadvies uitgebracht. 

De genomineerden voor de Neuroinclusieve Politicus Award 2021

(in willekeurige volgorde)

Rudmer Heerema (VVD): De politieke strijder voor hoogbegaafde kinderen:

NIP AWARD - Rudmer Heerema - VVD

NIP AWARD – Rudmer Heerema – VVD

Peter Kwint (SP): De politieke strijder voor de underdogs

NIP AWARD - Peter Kwint - SP

NIP AWARD – Peter Kwint – SP

Rutger Schonis – De politieke strijder voor de menselijke maat

NIP AWARD - Rutger Schonis - D66

NIP AWARD – Rutger Schonis – D66

Sylvana Simons (Bij1); De politieke strijder voor gelijkwaardigheid

Lilianne Ploumen: Genomineerde NIP Award

De genomineerden stellen zich in korte interviews voor aan de neurodivergente kiezers, dit is ook te volgen via o.a. facebook.com/neurodiversiteit. Informatie over de procedure kunt u hier lezen. 

 

 

Over de vorige winnaar: Lisa Westerveld – De politiek strijder voor ongehoorde jongeren

In de afgelopen 2 jaar, was deze award toegekend aan Lisa Westerveld, die als Tweede Kamerlid actief is namens Groen-Links. Zij heeft vele malen zich publiekelijk uitgesproken en politiek ingezet om de belangen van ongehoorde jongeren te laten horen in de Tweede Kamer. Zij heeft dingen aangekaart, waarvan wij hoopten dat die bekend mochten worden in Den Haag. Ze gaf ons hoop, en wij zijn haar dankbaar voor haar werk, haar moed, en haar tomeloze branie om eerlijkheid en rechtvaardigheid te bewerkstelligen voor de ongehoorde jongeren.

Autism proposals for the Tweede Kamer - with Lisa Westerveld, Saskia Buma, Tjerk Feitsma and Merlijn Goldsack

 

Simons wint de Neuro Inclusieve Politicus Award

Tweede Kamerlid Sylvana Simons heeft de Neuro Inclusieve Politicus Award gewonnen en neemt de titel over van Lisa Westerveld. Tijdens de uitreiking van de twee-jaarlijkse award in Den Haag, die samen valt met Neurodiversity Pride Day, gaf ze een dankwoord en een duidelijk boodschap aan neurodivergente Nederlanders. Op deze Pride dag komen vieren mensen met een bijzonder brein de meerwaarde van neurologische verschillen tussen mensen onderling, ook wel bekend als neurodiversiteit. Omarm je andersheid & vier je eigen feestje, is het motto van de dag, die nu al in 6 landen wordt gevierd. 

Bij het ontvangen van de award sprak de winnaar uit dat; “Als we echt recht doen, aan niet alleen de aanwezigheid van neurodivergente mensen, maar ook aan wat zij te bieden hebben aan de maatschappij, dan weet ik zeker dat die samenleving daar enorm van opknapt. Ik vind het een enorme eer, om de komende tijd, maar tot lang daarna, deze groep Nederlander te vertegenwoordigen, en ik kan beloven dat ik er alles aan te zullen doen om rechtvaardigheid gelijkwaardigheid, solidariteit maar vooral begrip te kweken voor deze groep mooie mensen. Het is een absolute eer om deze prijs in ontvangst te nemen, ik merk dat ik er emotioneel van wordt, en ik denk… dat ik dat gewoon maar mag toelaten. 

Sylvana is de opvolger van van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van Groen Links, die zich de laatste 2 jaar tomeloos moedig zich heeft ingezet als strijder van de ongehoorde jongere, en die haar opvolger ook een wens meegaf; 

Ook hier in de Tweede Kamer, wat het huis van democratie is, wat een samenkomst is van allerlei verschillende typen, en visies, achtergronden en capaciteiten, zelfs hier, als je begint over mensen die ongehoord worden, dan stuit je op onbegrip, en het is mijn hoop dat mijn opvolger dit niet hoeft mee te maken. Dat het gewoon wordt, om op te komen voor groepen die ongehoord blijven, die zich niet gezien voelen. Dat je niet met glazige ogen wordt aangekeken, maar dat er een breed idee is dat we er moeten zijn voor alle Nederlanders. En dat hoop ik, dat we dat komende jaren gaan bereiken, en daar staat mijn opvolger niet alleen in. De jury benoemde een mooie groep mensen (genomineerden Rudmer Heerema, Rutger Schonis, Lilianne Ploumen en Peter Kwint) en ik denk dat we dit met elkaar moeten oppakken. En ik vind dat dat recht doet aan deze groep.”

 

De uitreiking was te zien in de Award Room van de virtuele wereld gemaakt door en voor mensen met een bijzonder brein, het ‘Pride Universe of the Neurodiverse’. Hier zijn ook de interviews met de andere genomineerden te zien. ‘Een hele terechte winnaar’ zegt Tjerk Feitsma, directeur van stichting Neurodiversiteit, ‘en dat verminderd onze waardering niet voor de andere politici die ons hoop geven. Als Peter Kwint van de SP, die telkens moedig briest vanaf het spreekgestoelte en Rutger Schonis van D66, die de discriminerende rij-keuringen aanpakte. Allen helden, en ook van Rudmer en Lilianne verwachten we nog vele stoere stappen te zien voor een inclusiever en gelijkwaardiger Nederland. Maar in deze beslissing was de jury unaniem’.

Er waren meerdere inhoudelijke redenen om Sylvana Simons de award toe te kennen, volgens het jury-rapport. Zo zetten zij als partijleider van de eerste politieke partij in Nederland ooit,  neurodiversiteit-policies in hun verkiezingsprogramma. Er stonden kandidaten op de lijst, die openlijk en trots uit mochten komen voor hun neurologische variatie. Dat ook diversiteit in al haar vormen, aansluitend bij de partij-ideologie van BIJ1, niet gezien als een gebrek of imperfectie, maar als erkende meerwaarde, speelde mee. Evenals het hoopvolle speerpunt waardoor de politicus genomineerd werd: Dit was het verbieden van de schadelijke maar uiterst lucratieve ‘ABA therapie’, beter bekend als ‘traumatiserende hondentraining voor kansloze autisme-conversie’, werd dankbaar bejubeld door neurodivergente Nederlanders, door de juryleden, maar werd ook internationaal opgepikt als positief voorbeeld. Nu de maatschappij steeds luider spreekt over het verbieden van homo-genezing, en er een breed front wordt gevormd van D66, Groenlinks, VVD en PvdA, hopen autisten dat zij de volgende groep mogen zijn die worden bevrijd van deze ouderwetse misstanden. Jurylid Rosalie geeft ook aan dat ‘’De tijd van schaamte en stigmatisering is voorbij, het is tijd voor Pride. Op naar een inclusieve wereld waar neurodivergenten zichzelf durven,  mogen en kunnen zijn.’”

Nu Sylvana Simons gewonnen heeft, zullen ook alle internationale deelnemers via neurodiversityprideday.com haar speech kunnen zien. Want al is Neurodiversity Pride Day in Nederland gestart in 2017, het is een internationale viering geworden die groeit op steeds meer plekken. ‘En daarmee’, grinnikt Tjerk, ‘willen we als neurodivergent nederland, een nieuw groots export product de wereld insturen: Zelf-respect & liefde. Waardering & aandacht. Neuro-inclusiviteit en een beetje feest. De gedachte dat je al goed bent, zoals je unieke zelf al is, zonder de maskerades van de tegenwoordige tijd. Trouwens, jij bent ook welkom, doe mee op 18 Juni, en vier je eigen feestje!’  

 

N.B. Sommige quotes zijn licht ingekort of aangepast voor helderheid

More Posts

ND Pride 2022

ND Pride 2022

June 16-18 2022 will be the 6th edition of Neurodiversity Pride Day Celebrations. the days of pride to celebrate neurodivergent uniqueness, and how...

read more
ND Pride 2020

ND Pride 2020

June 18 2020 will be the 3rd edition of international Neurodiversity Pride Day, the day of pride to celebrate neurodivergent uniqueness, and how...

read more
ND Pride 2018

ND Pride 2018

June 18 2018 will be the first edition of the Neurodiversity Pride Day. this day of pride is created by & for neurodivergents, to celebrate...

read more
ND Pride 2019

ND Pride 2019

June 18 2019 will be the 2nd edition of Neurodiversity Pride Day, the day of pride to celebrate neurodivergent uniqueness, and how each of us add...

read more
en_USEnglish